شرکت کاسپین وب در پنجمین جشنواره استانی حرکت موفق شد عنوان شرکت حامی برگزیده را به خود اختصاص دهد.