مرکز ملی پیشگیری از ایدز ایران - قالب دوم

نام وب سایت: مرکز ملی پیشگیری از ایدز ایران - قالب دوم
توضیحات:

این وبسایت به عنوان مرجع رسمی آموزش های پیشگیری از ایدز ایران، زیر نظر کمیته پیشگیری و کنترل ایدز سازمان بهزیستی کشور در سال 91 طراحی گردید و از آن پس سه بار طراحی مجدد شد. لازم به ذکر است نسخه سوم این سایت ریسپانسیو (Responsive) طراحی شده است.

کارفرما: کمیته پیشگیری و کنترل ایدز سازمان بهزیستی کشور
سال طراحی: 1392
آدرس: http://aids.ir
تکنولوژی های مورد استفاده: HTML5 , CSS3 , jQuery , php , MVC , Bootstrap
مرکز ملی پیشگیری از ایدز ایران - قالب دوم