نرم افزار مدیریت جلسات (MOM) چیست؟

با استفاده از سیستم مدیریت جلسات شما می‌توانید از مزیت مدیریت موثر زمان و جلسات برخوردار شوید. این سیستم با امکانات متنوع، انجام تمامی فعالیت‌های مرتبط با فرآیند برگزاری جلسات از برنامه‌ریزی زمان جلسه تا ارسال دعوت‌نامه و دستور جلسه و در نهایت ثبت صورت جلسات و پیگیری مصوبات آن را امکان‌پذیر می‌سازد.

امکانات MOM

دعوت جلسه
ثبت دعوت جلسات (موضوع،واحد سازمانی، دستور جلسه)
برهم گذاری تقویم کاری مدعوین و سالن جلسات جهت شناسایی بهترین زمان برگذاری جلسه
ارسال ایمیل و پیامک به مدعوین جلسات
پیوست فایل ضمیمه و برچسب گذاری (tag) موضوعی جلسه

صورت جلسه
ثبت و ارسال صورت جلسات برای حاضرین جلسه
کپی از صورت جلسات قبلی یا ارجاع از دعوت جلسات قبلی
ارجاع دادن هر بند صورت جلسه به افراد
برچسب گذاری (tag) و جستجو بندهای صورت جلسه
ارسال ایمیل و پیامک
امکان اندیس گذاری نامحدود صورت جلسه هنگام ویرایش آنها
گزارش گیری از وضعیت اجرای پروژه های تعریف شده
پیوست نمودن فایل به صورت جلسات

وظایف
ارجاع دادن هر بند صورت جلسه به افراد
ارجاع دادن وظایف به کاربر توسط مدیران با تعینن مهلت انجام
پیگیری وضعیت انجام وظایف از افراد توسط مدیران
برچسب گذاری (tag) و جستجو فعالیت های تعریف شده
اعلام وضعیت انجام وظیفه توسط موظف (انجام شده/در حال انجام/ معلق/ لغو شده )
امکان شکستن هر وظیفه به تعداد نامحدود وظایف و تعیین موظف و مهلت انجام

گفتگو
گفتگوی آنلاین میان اعضا به تفکک دپارتمان ، پروژه و جلسه
گفتگو خصوصی بین افراد
آرشیو و جستجو بین گفتگوها

سایر امکانات
مشاهده تقویم جلسات در نماهای روز، ماه، سال
مدیریت اعلان¬ها (تنظیمات پیامک، ایمیل و اعلان ها هنگام عملیات سیستم)
مدیریت مکان جلسات به تفکیک سالن، ظرفیت و تقویم کاری
قابلیت اتصال به Exchange server
قابلیت اتصال به Active directory جهت احراز هویت کاربران
ارائه صورت جلسات و دعوت¬جلسات در قالب pdf، word و html