تیم کاسپین

 • حامد رضازاده
  حامد رضازاده
  مدیرعامل
 • احمد بادپی
  احمد بادپی
  مدیرفنی، توسعه دهنده وب
 • فریبا معظمی
  فریبا معظمی
  مدیر پشتیبانی و تولید محتوا
 • مرتضی قربانعلی زاده
  مرتضی قربانعلی زاده
  طراح رابط کاربری
 • علی نصیری
  علی نصیری
  توسعه دهنده وب
 • مجید بصیرتی
  مجید بصیرتی
  توسعه دهنده وب
 • سید محمد حسینیان
  سید محمد حسینیان
  پشتیبانی و تولید محتوا