اپلیکیشن پیام رسان ایرانی

اهداف

ارائه مطالب آموزشی اجتماعی با همکاری کاربران یا گروه های مختلف
تسهیل پیام رسانی اجتماعی و اشتراک گذاری بین مردم
تحلیل رفتار مخاطبین برای برنامه های پیشگیری با توجه به دسترسی به بانک اطلاعاتی کاربران
انتشار محتواهای آموزشی و فرهنگی با رویکرد پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی (طلاق، اعتیاد و ...)
افزایش سهولت دسترسی به متخصصین اجتماعی و فرهنگی برای تمامی کاربران
نقش آفرینی مثبت شبکه اجتماعی بومی در جهت اشاعه هنجارهای اجتماعی
گسترش سطح مشارکت و آگاهی عمومی در حوزه پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی
حفظ حریم شخصی و اعتماد سازی در بین کاربران
انتشار سریع و آزادانه اخبار و اطلاعات
شکل گیری و تقویت خرد جمعی در بستر فعالیت های گروهی شبکه های اجتماعی
بیان ایده ها، سلیقه ها و افکار در حوزه های مختلف